Lên đầu

Báo giá hosting

Menu chính
Danh mục

Bảng giá hosting linux siêu rẻ và uy tín

Bảng giá hosting linux siêu rẻ và uy tín
 
BẢNG GIÁ  HOSTING LINUX
 
 Thông tin  Cá Nhân  Cá Nhân ++  Bán Chuyên Nghiệp
 
 Bán Chuyên Nghiệp
 
++
Chuyên Nghiệp Doanh Nghiệp  TMĐT 
 Nhà Cung Cấp Server  Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM 
Siêu Siêu Nhỏ
 Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM 
Siêu Siêu Nhỏ
 Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM 
Siêu Siêu Nhỏ
 Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM 
Siêu Siêu Nhỏ
 Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM 
Siêu Siêu Nhỏ
 Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM 
Siêu Siêu Nhỏ
 Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM 
Siêu Siêu Nhỏ
 Dung Lượng  500 800  1 GB 1,5 GB 2 GB  3 GB 10 GB 
 Băng Thông  20 GB 30 GB   50 GB 120 GB Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
 SubDomain  1 5 8 15  20  30 
 Mail  5  8  10  15  20  100  300
 Backup  Hàng Tuần  Hàng Tuần    Hàng Tuần    Hàng Tuần    Hàng Tuần    Hàng Tuần   Hàng Tuần
 Chi Phí  300.000 VNĐ  500.000 VNĐ  600.000 VNĐ  800.000 VNĐ  1.000.000 VNĐ  2.000.000 VNĐ  4.000.000 VNĐ
 

Tin tức liên quan

 
Hiện Chúng Tôi Không Còn Viết Web